Oбщи условия за онлайн резервации

РЕЗЕРВАЦИИ И НАСТАНЯВАНЕ

Мениджмънтът на МИТКОВИ ООД се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и
платени от клиента по онлайн резервация, в пълното им количество и качество според
предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой
нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.
Всички желания на клиента, попълнени в полето “Забележка” в бланката за резервация, ще бъдат
удовлетворени при възможност.
В резервацията за деца се приемат само лицата, които нямат навършена съответно посочената
възраст към датата на пристигането.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на МИТКОВИ ООД са в лева (BGN), с включени ДДС и туристически
данък. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя
възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.
При извършване на онлайн резервации с цел гаранция е необходимо да се заплати депозит, който се
изчислява като процент от общата сума на резервацията или цената на първата нощувка в момента
на резервирането, чрез дебитна/кредитна карта или найкъсно в посочения след резервирането срок
по банков път.
МИТКОВИ ООД запазват правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата
си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени,
потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените
нови ценови оферти.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране, неизползване или промяна на вече платена онлайн резервация от страна на
клиента МИТКОВИ ООД възстановяват при поискване заплатената сума, като начислява съответната
неустойка.
Промени по резервация без неустойка се правят до посочените в политиката по настаняване дни
преди датата на настаняване.
Анулация без неустойка се прави до посочените в политиката по настаняване дни преди датата на
настаняване.
При променя или анулация след този срок се дължи неустойка в размер на предплатения депозит.
При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за
сметка на клиента. Възстановяването на суми поради анулация се извършва в 30 дневен период в
зависимост от начина на плащане, сумите се възстановяват само и единствено към банковата сметка,
от която са получени. Данните за Вашата карта се използват само от банката посредник и не се
съхраняват от нас.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането може да се осъществи по 3 различни начина:

1. По електронен път с дебитна или кредитна карта
Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или
Maestro. При избор на този метод за плащане се отваря платежна страница на обслужващата ни
банка, където въвеждате данните на Вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация
Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка
Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна трансакция на екран се
визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
Данните за вашата карта се използват само от банката посредник и не се съхраняват от нас.
За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме
найдобрите практики, препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL
протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата
ни банка.
Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна
търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови
организации Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги
използвате.
В момента на онлайн резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата
карта при приключване на процеса на плащане.
От гледна точка на сигурност максималната сума за плащане с карта е 3 000 лева.

2.Чрез банков трансфер

Плащането на определената сума трябва да се извърши найкъсно в посочения след резервирането
срок. След осъществяване на плащането е препоръчително да се изпрати копие от платежния
документ на reservation@hoteliv.com като задължително се впише номерът на резервацията Ви в
основанието за плащане.


3. В брой, на рецепцията на СЕМЕЕН ХОТЕЛ ИВ / МИТКОВИ ООД


ВАЖНО!
Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок и при плащане по банков път не е
изпратено копие от документа за плащането, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от
резервационната система.
В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече онлайн резервация, моля
уведомете ни на email: reservation@hoteliv.com. При неспазване на това условие МИТКОВИ ООД е в
правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

В случай, че клиентът анулира резервацията си при посочените погоре условия, ние ще възстановим
сумата чрез същия метод на плащане, който е използван при резервацията.
Възстановяването на сума, платена чрез банкова карта или банков превод, може да се извърши само
към банковата карта или банковата сметка, използвани за плащането. Всички банкови такси за тази
трансакция са за сметка на клиента

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Миткови ООД
Варна, ул. Васил Кънчев 4, ап.3

контакти

С директна резервация ползвате

ГАРАНЦИЯ ЗА

НАЙ-ДОБРА

ЦЕНА!

затвори
НАЙ-ДОБРА ЦЕНА